Monday, 2020-09-21, 2:56 PM
Welcome Guest | RSS
Main | DON GIA | Registration | Login

web hit counter

Our poll
------Your Comments------
Total answersi: 83
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form
Search
My site
Chương 1 SẢN XUẤT CÂY XANH, HOA, KIỂNG 1.1.11 Sản xuất và chăm sóc cây xanh cao từ 30-40cm (Cây cao từ 30-40cm, trong bịch nilon, thân thẳng, lá xanh tốt, cây không bị cụt ngọn) Thành phần công việc Thu hạt giống, chế biến hạt giống, làm liếp gieo Gieo hạt, làm giàn che, làm cỏ dại, dặm cây chết Phun thuốc trừ sâu, cấy cây vào bịch nilon chăm sóc đến khi đem trồng Chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
1.1.11Sản xuất và chăm sóc cây xanh gieo ươm1000 cây71.500266.282
1.1.12 Sản xuất hoa giai đoạn cây con - Thời gian chăm sóc 30 ngày - Cây cao từ 7-10cm, có 4-6 lá xanh tốt không sâu bệnh Thành phần công việc ● Ở hộc gieo 15 ngày: Làm đất 1 lần, cào san phẳng, gom rác đổ đi, sang đất trộn phân, trộn thuốc sử lý đất, chuyển phân ra bể gieo giải phân và đảo phân trên liếp trồng ● Ở liếp ươm 15 ngày: làm đất 2 lần, chuyển, rải, đảo phân trên liếp, vét rảnh trên liếp, đảo đất san phẳng trên liếp. Trồng cây ra liếp, tưới nước 3lan62/ ngày trong 5 ngày đầu bằng vòi sen nhỏ, tưới nước 2 lần/ ngày trong 10 ngày kế tiếp bằng vòi sen lớn, làm cỏ liếp ươm 1 lần. Xới phá váng 1 lần. Bón phân bánh dầu, phân vô cơ, phun thuốc bảo vệ thực vật 1 lần. Bứng xuất cây bầu đất, dọn dẹp vệ sinh, bồi đất sau khi bứng cây vận chuyển cự li 100m ● Giai đoạn cấy giãn ở liếp ươm chỉ áp dụng cho hoa giỏ, hoa bịch và hoa chậu Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
1.1.12Sản xuất hoa giai đoạn cây con1000 cây221.532300.327
1.1.13 Sản xuất hoa ở liếp trồng Thời gian chăm sóc 45 ngày Cây con có 1 nụ cái, nhiều nụ con, lá xanh tốt, không sâu bệnh, cao từ 30-45cm Chủng loại: Móng tay, sao nhái, nở ngày, vạn thọ, mào gà búa lùn, mào gà 2 màu Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
1.1.13Sản xuất hoa ở liếp trồng1000 cây317.537956.913
1.1.14 Sản xuất hoa trong bịch (1 cây/ 1 bịch) Thời gian chăm sóc 35 ngày 1 hoa cái hé nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt không sâu bệnh, cây cao từ 25-35cm Chủng loại: Cúc lá nhám, cúc tần ô, chuồn chuồn lùn, dừa cạn, hàm chó… Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
1.1.14Sản xuất hoa trong bịch1000 cây1.493.871907.467
1.1.15 Sản xuất hoa trong chậu (3 cây/ chậu) Thời gian chăm sóc 45 ngày Hoa cái hé nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt không sâu bệnh, cây cao từ 25-35cm Chủng loại: Cúc lá nhám, Thúy, nở ngày, chuồn lùn, mồng gà… Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
1.1.15Sản xuất hoa trong chậu100 chậu929.533246.167
1.1.16 Sản xuất hoa trong giỏ (3 cây/ giỏ) Thời gian chăm sóc 45 ngày Hoa cái hé nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt không sâu bệnh Chủng loại: Mồng gà búa cao, thúy, dừa cạn, cúc lá nhám, tiểu hoa… Thành phần công việc: Vật chuyển đất, phân, tro, thuốc sử lý đất trộn đều Lót nilon vào giỏ, xúc hỗn hợp đã trộn vào giỏ, chuyển xếp giỏ vào vị trí trồng Chuyển cây con đến vị trí trồng, đặt giỏ cây con có bầu đất Trồng cây vào giỏ, tưới nước 2 lần/ ngày trong 45 ngày; nhổ cỏ, xới phá váng 2 lần, bón phân hữu cơ 2 lần Phun thuốc bảo vệ thực vật 4 lần: Làm cỏ rãnh 2 lần, Bấm đọt, tạo tán Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đi đổ Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân công Máy
1.1.16Sản xuất hoa trong giỏ1000 giỏ3.973.566931.947
1.1.17 Sản xuất kiểng thông thường (3 cây/ giỏ) Thời gian chăm sóc 90 ngày Cây cao 20-25cm, có 4- 6 lá xanh tốt, không sâu bệnh Chủng loại: Croton, lá trắng, kiểm gấm, tai tượng, thu hải đường, môn các loại… Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
1.1.17Sản xuất kiểng thông thường1000 giỏ6.022.7532.179.703
1.1.21 Chăm sóc cây xanh trong chậu Cây có thân thẳng, không cụt ngọn, tàn lá xanh tốt, chậu có đường kính mặt trên tổi thiểu 70cm, cao 70cm, chậu không bị nứt bể Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc Tưới nước, làm cỏ, xới đất Phun thuốc trừ sâu, tẩy chồi, sửa tán Bón phân hữu cơ, thay đất Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
1.1.21Chăm sóc cây xanh trồng chậu100 chậu/ năm1.090.000387.062
1.1.22 Chăm sóc cây xanh trồng giãn Cây cao từ 40- 1m, xanh tốt, thẳng, có nọc chống Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc Phóng lô, đào hố Bón phân và vận chuyển phân đến hố, vận chuyển cây từ liếp đến chổ trồng Trồng cây lấp hố, nọc chống, buộc nọc và xịt thuốc trừ sâu Tưới nuuoc71, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
1.1.22Chăm sóc cây xanh trồng giãn100 cây/ năm1.015.000628.215
1.1.3 Chăm sóc cây xanh Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc Tưới nước, phun thuốc trừ sâu, làm cỏ, vun gốc, bón phân, nọc chống đỡ cây, xịt thuốc cỏ dại Tẩy chồi, sửa tán, tạo hình, tưới nước Làm cỏ vun gốc, bón phân, phòng trừ sùng bệnh Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
1.1.31Chăm sóc cây xanh từ 1-2 tuổi100 cây/ năm1.651.600597.412
1.1.32Chăm sóc cây xanh từ 2-3tuoi100 cây/ năm1.486.400800.468
1.1.33Chăm sóc cây xanh từ 3năm tuổi100 cây/ năm1.980.400840.998
1.1.34Chăm sóc cây xanh từ 4-7 tuổi100 cây/ năm1.930.400962.588
1.1.4 Bứng bầu cây trồng đường phố Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc Đào rãnh, khoanh gốc cây Cắt ½ lá, tỉa bầu đất bó cây vô chậu và bồi đất Tưới nước Vận chuyển cây đến nơi tập trung, lên xuống cây vô chậu Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
1.1.41Bứng bầu cây trồng đường phố, cây 5 tuổiCây79.60034.653
1.1.42Bứng bầu cây trồng đường phố, cây 6 tuổiCây83.60039.922
1.1.43Bứng bầu cây trồng đường phố, cây 7 tuổiCây83.60046.610
1.1.5 Bó bầu cây trồng đường phố Cây thẳng, không cụt ngọn, tàn lá xanh tốt, đường kính cở rễ 8cm, chiều cao 5m Kích thước bầu 0,6*0,6*0,6m, không bị bể hay nứt bầu Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc Đào rãnh, khoanh gốc cây Cắt ½ lá, tỉa bầu đất bó cây vô chậu và bồi đất Tưới nước Vận chuyển cây tập trung ra đường lộ, lên xuống cây Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
1.1.50Bó bầu cây trồng đường phốCây23.99046.610
1.1.60 Vệ sinh vườn ươm Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc Quét rác đường, nhổ cỏ dại Nạo vét mương, dãy cỏ phát hoang phòng cháy chữa cháy, dãy cỏ gai trong lô trồng Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
1.1.61Quét rác đường đi trong vườn ươm100m2/lần 1.279
1.1.62Nhổ cỏ dại
100m2/lần 19.215
1.1.63Nạo vét mương rãnh thoát nước
100md/lần 21.315
1.1.64Dãy cỏ hoang phòng cháy chữa cháy
100m2/lần 38.430
1.1.65Dãy cỏ gai trong lô trồng
100m2/lần 38.430
Chương 2 CÔNG VIÊN
I - BẢO QUẢN CÔNG VIÊN
2.1.00 Chăm sóc thảm cỏ
Thành phần công việc Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc Thực hiện các thao tác đúng theo quy trình kỹ thuật Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định 2.2.1 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng - Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẩm thảm cỏ, tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới được lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc chở bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước - Thực hiện 240 lần/ năm Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
Nước lấy từ giếng khoan
2.1.11Bơm điện 1,1Kw100m2/lần 1.4904.806
2.1.12Bơm điện 1,5 Kw100m2/lần 1.3113.915
2.1.13Bơm xăng 3CV100m2/lần 1.4901.209
2.1.14Nước máy100m2/lần3.0001.796
Nước lấy từ giếng khoan vận chuyển bằng xe bồn
2.1.15Xe bồn 5m3100m2/lần3.0002.99818.353
2.1.16Xe bồn 8m3100m2/lần3.0002.99814.756


2.1.2 Tưới nước thảm cỏ băng két, tiểu đảo, hành lang - Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẩm thảm cỏ, tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới được lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc chở bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước - Thực hiện 240 lần/ năm Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
Nước lấy từ giếng khoan
2.1.21Bơm điện 1,1Kw100m2/lần 1.4907.029
2.1.22Bơm điện 1,5 Kw100m2/lần 1.3116.524
2.1.23Bơm xăng 3CV100m2/lần 1.4901.813
2.1.24Nước máy100m2/lần4.0001.796
Nước lấy từ giếng khoan vận chuyển bằng xe bồn
2.1.25Xe bồn 5m3100m2/lần4.0002.99822.024
2.1.26Xe bồn 8m3100m2/lần4.0002.99816.660

2.1.3 Phát thảm cỏ thuần chủng
- Thảm cỏ được phát thường xuyên, đảm bảo duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dung máy cắt cỏ, phàn hoặc bằng liềm theo đúng yêu cầu kỹ thuật
- Thực hiện 12 lần/ năm
Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy

2.1.31
Bằng máy
100m2/lần
2.406
2.204

2.1.32
Bằng phản
100m2/lần
7.182

2.1.33
Bằng liềm
100m2/lần
14.903


2.1.4 Phát thảm cỏ thuần chủng
- Thảm cỏ được phát thường xuyên, đảm bảo duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dung máy cắt cỏ, phàn hoặc bằng liềm theo đúng yêu cầu kỹ thuật
- Thực hiện 8 lần/ năm Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy

2.1.41
Bằng máy
100m2/lần
1.796
1.645

2.1.42
Bằng phản
100m2/lần
8.978


2.1.5 Xén lề cỏ
- Lề cỏ được xén thẳng theo chu vi thảm cỏ, cách bó vỉa 10cm, công việc được tiến hành thường xuyên bình quân 1 tháng 1lan62, chú trọng vào các mùa mưa
- Thực hiện 12 lần/ năm
Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy

2.1.51
Cỏ lá gừng
100md/lần
5.925
1.645

2.1.52
Cỏ nhung
100md/lần
8.978


2.1.6 Làm cỏ tạp
- Nhổ sạch các loại cỏ khác lẫn trong đám cỏ thuần chủng, đảm bảo duy trì thảm cỏ có lẫn cỏ dại không quá 5% diện tích
- Thực hiện 12 lần/ năm Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy

2.1.60
Làm cỏ tạp
100m2/lần
5.9252.1.7 Công tác trồng dặm cỏ
- Thực hiện 1 tháng 1 lần kể cả lễ, tết, thay thế các chổ cỏ bị chết hoặc bị dẫm nát (2%), cỏ trồng dặm cùng giống với cỏ trồng hiện hữu, đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ được phủ kín không bị mất khoảng
Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy

2.1.71
Cỏ lá gừng
100m2/lần
12.464
2.388

2.1.72
Cỏ nhung
100m2/lần
82.464
2.388


2.1.8 Phòng trừ sung cỏ
Mỗi năm được thực hiện phun thuốc phòng trừ 2 đợt; Đợt 1 từ tháng 5 – tháng 6; đợt 2 từ tháng 9- tháng, Mỗi đợt xử lý 3 lần, mỗi lần cách nhau từ 5-7 ngày
Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy

2.1.80
Phòng trừ sung cỏ
100m2/lần
16.400
1.275


2.1.9 Công tác bón phân cỏ
- Rải đều phân trên toàn bộ diện tích thảm cỏ
- Thực hiện 2 lần/ năm
Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy

2.1.90
Công tác bón phân cho cỏ
100m2/lần
48.400
1.796


2.2.00 Chăm sóc bồn hoa - Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc - Thực hiện các công tác đúng theo quy trình kỹ thuật - Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công - Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định
2.2.1 Công tác tưới nước bồn kiểng, bồn hoa, cây hang rào bằng vòi phun cầm tay
- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẩm đất gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá, tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới được lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc chở bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước
- Bồn hoa thực hiện 420 lần/ năm
- Bồn kiểng được thực hiện 240 lần/ năm
- Cây hàng rào 240 lần/ năm

Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
Nước lấy từ giếng khoan
2.2.11Bơm điện 1,1Kw100m2/lần 1.4904.806
2.2.12Bơm điện 1,5 Kw100m2/lần 1.3113.915
2.2.13Bơm xăng 3CV100m2/lần 1.4901.209
2.2.14Nước máy100m2/lần3.0001.796
Nước lấy từ giếng khoan vận chuyển bằng xe bồn
2.2.15Xe bồn 5m3100m2/lần3.0002.99818.353
2.2.16Xe bồn 8m3100m2/lần3.0002.99814.756


2.2.2 Công tác thay bồn hoa
- Nhổ sạch hoa tàn, dung cuốc, xẻng xới tơi đất, san bằng mặt luống, trồng hoa theo chủng loại được chọn, dung vòi sen nhỏ tưới nhẹ sau khi trồng và dọn dẹp vệ sinh
- Hoa ngắn ngày: tháng thay 1 lần và 5-7 ngày sau tế âm lịch, tết dương lịch (14 lần/ năm)
- Công viên tượng Bác chủ yếu dùng hoa giỏ và do nhu cầu phải thay thường xuyên công việc được tiến hành 14 lần/ năm
- Tăng cường mảng hoa phục vụ các công viên trong trung tâm thành phố trong các dịp lễ, tết
Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
2.2.21Công tác thay hoa ngắn ngày100m2/lần3.000.00062.587
2.2.22Công tác thay hoa công viên tượng Bác100m2/lần8.000.00056.385
2.2.23Tăng cường mảng hoa100m2/lần8.000.00056.385


2.2.30 Phun thuốc trừ sâu
- Dùng bình phun, phun đều trên toàn bộ bề mặt tiếp xúc của lá cây, liều lượng tùy theo quy định kỹ thuật từng loại thuốc
- Thực hiện 12 lần/ năm
Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
2.2.30Phun thuốc trừ sâu100m2/lần1.8003.139


2.2.40 Bón phân và xử lý đất
- Chuẩn bị dụng cụ, cho phân vào xô nhỏ, dung tay hốt bỏ vào gốn, rải đều
- Bón phân hữu cơ vào đấu các thang1,4,7,10 kết hợp thuốc xử lý đất cho bồn hoa theo đúng liều lượng quy định cho từng loại thuốc
- Xới đất, trộn thuốc, phơi đất từ 5- 7 ngày
Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
2.2.40Bón phân và xử lý đất100m2/lần79.7506.278


2.3.00 Chăm sóc bồn kiểng Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc Thực hiện các thao tác đúng theo quy trình kỹ thuật Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định 2.3.1 Công tác chăm sóc bồn kiểng - Trồng dặm: nhổ bỏ kiểng xấu, xới đất, trồng, tưới nước và dọn dẹp vệ sinh sau khi trồng - Nhổ cỏ dại, thực hiện thường xuyên 1 tháng 1 lần - Cắt tỉa bấm ngọn, thực hiện theo quy trình 8 lần/ năm - Bón phân, bón phân hữu cơ, vô cơ tiến hành xen kẽ nhau, mỗi lần cách nhau 3 tháng - Phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, phun thành 2 đợt, mỗi đợt 2 lần, mỗi lần cách nhau 5-7 ngày theo liều lượng quy định Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
2.3.11Công viên có hàng rào100m2/lần1.840.800456.418
2.3.12Công viên không có hàng rào100m2/lần2.640.800456.815


2.4.00 Chăm sóc kiểng trổ hoa và 1 số kiểng khác
Kiểng trổ hoa gồm: Muồng bông vàng, trúc đào, thong thiên, móng bò… Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc Thực hiện các thao tác đúng theo quy trình kỹ thuật Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định 2.4.1 Công tác tưới nước kiểng hoa, kiểng tạo hình và 1 số kiểng khác bằng vòi phun cầm tay - Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẩm đất gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá, tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới được lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc chở bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước - Thực hiện 240 lần/ năm Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
Nước lấy từ giếng khoan
2.4.11Bơm điện 1,1Kw100 cây/ lần 1.4904.806
2.4.12Bơm điện 1,5 Kw100 cây/ lần 1.3113.915
2.4.13Bơm xăng 3CV100 cây/ lần 1.4901.209
2.4.14Nước máy100 cây/ lần3.0001.796
Nước lấy từ giếng khoan vận chuyển bằng xe bồn100 cây/ lần
2.4.15Xe bồn 5m3100 cây/ lần3.0002.99818.353
2.4.16Xe bồn 8m3100 cây/ lần3.0002.99814.7562.4.20 Công tác chăm sóc kiểng trổ hoa và 1 số kiểng khác
- Cắt tỉa, kiểng phải được cắt sửa tán gọn gàng, cân đối, không để cây nặng tán nghiêng ngả, thực hiện 12 lần/ năm
- Bón phân, bón xen kẽ phân hữu cơ và vô cơ, mỗi lần cách nhau 3 tháng
- Xịt thuốc trừ sâu rầy, thực hiện 4 đợt/ năm, mỗi đợt 2 lần, mỗi lần cách nhau 5-7 ngày ( tỷ lệ 50% trên tổng số cây trồng)
Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
2.4.20C/s kiểng trổ hoa và 1 số kiểng khác100cây/năm284.8001.113.792


2.4.40 Công tác trồng dặm kiểng trổ hoa
Nhổ bỏ kiểng xấu, xới đất, trồng kiểng, tưới nước và dọn dẹp vệ sinh sau khi trồng, tỷ lệ trồng dặm 10%/ năm Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
2.4.40Công tác trồng dặm kiểng trổ hoa 2.000.000281.925


2.5.00 Chăm sóc kiểng chậu - Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc Thực hiện các thao tác đúng theo quy trình kỹ thuật Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định 2.5.1 Công tác tưới kiểng chậu bằng vòi phun cầm tay - Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẩm đất gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá, tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới được lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc chở bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước - Thực hiện 240 lần/ năm Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
Nước lấy từ giếng khoan
2.5.11Bơm điện 1,1Kw100chậu/lần 30.524529
2.5.12Bơm điện 1,5 Kw100chậu/lần 30.524431
2.5.13Bơm xăng 3CV100chậu/lần 30.524604
2.5.14Nước máy100chậu/lần2.00030.524
Nước lấy từ giếng khoan vận chuyển bằng xe bồn100chậu/lần 30.524
2.5.15Xe bồn 5m3100chậu/lần2.00030.5249.177
2.5.16Xe bồn 8m3100chậu/lần2.00030.5247.854
2.5.20 Thay đất phân kiểng chậu - Xúc bỏ đất cũ, thay đất mới đã được trộn đều với phân và thuốc xử lý đất - Thực hiện 1 lần/ năm
Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
2.5.20Công tác thay đất chậu kiểng100chậu/năm1.303.500187.950


2.5.30 Chăm sóc kiểng chậu
- Bón phân: thực hiện 2 lần/ năm
- Xịt thuốc trừ sâu rầy: thực hiện 3 đợt/ năm, mỗi đợt 2 lần, mỗi lần cách nhau 5-7 ngày
- Xới phá váng và làm cỏ dại: nhổ sạch cỏ dại, xới lớp đất bị chai, làm xốp đất, thực hiện 4 lần/ năm
- Cắt sửa tạo dáng
Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
2.5.30Công tác chăm sóc kiểng chậu100chậu/năm112.400601.400


2.5.40 Công tác trồng dặm kiểng chậu
Tỷ lệ trồng dặm 5%/ năm
Đơn vị: 100 chậu trồng dặm/ lần
Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
2.5.30Công tác trồng dặm kiểng chậu100chậu/năm35.014.000187.950


2.5.50 Công tác thay chậu hư bể
Tỷ lệ thay thế 3%/ năm
Đơn vị: 100 chậu hư bể/ lần Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
2.5.30Công tác thay thế chậu hư bể100chậu/năm7.000.000187.950


2.6.00 Chăm sóc kiểng tạo hình - Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc Thực hiện các thao tác đúng theo quy trình kỹ thuật Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định Chăm sóc kiểng tạo hình bao gồm các công việc sau: Cắt tỉa, sửa kiểng: thực hiện 12 lần/ năm Xịt thuốc trừ sâu rầy: phun thành 3 đợt trong năm, mỗi đợt 2 lần, mỗi lần cách nhau 5-7 ngày Bón phân: bón xen kẽ giữa phân vô cơ và hữu cơ, thực hiện 2 lần/ năm Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
2.6.10Công tác chăm sóc kiểng tạo hình100cây/năm271.600925.090

2.7.00 Chăm sóc cây hang rào
Gồm: Ác ó, cánh phượng đỏ, cẩm thạch…trồng xung quanh bồn hoa/ kiểng - Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc Thực hiện các thao tác đúng theo quy trình kỹ thuật Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định 2.7.10 Công tác trồng dặm cây hàng rào - Nhổ bỏ cây chết, xới đất trồng thay thế các cây hư, gẫy, tưới nước, dọn vệ sinh - Tỷ lệ trồng dặm 10%/ năm
Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
2.7.10Công tác trồng dặm cây hàng rào100m2/năm802.0006.259


2.7.2 Công tác chăm sóc cây hang rào, đường viền
- Cắt tỉa, hớt rào: thực hiện 12 lần/ năm
- Bón phân: bón phân hữu cơ thực hiện 2 lần/ năm
Mã hiệuThành phần hao phíĐơn vịVật liệuNhân côngMáy
2.7.21Rào cao <1m100m2/ năm120.000275.610
2.7.22Rào cao>1m100m2/ năm120.000436.420


2.8.00 Công tác vệ sinh công viên
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc
- Quét sạch rác, thực hiện 365 lần/ năm
-
HoangLinhgames © 05/2010 -2020
SN:81/3, HT17, khu pho 5, Phuong Hiep Thanh, Q12,TP.HCM, VN